Uzyskaj dotację do 30% (do 15 000 zł) ze środków budżetu m. st. Warszawy na instalację fotowoltaiczną

Kategoria: Dotacje

Zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania do 30% dotacji (do 15 000 zł) ze środków budżetu m. st. Warszawy na realizację inwestycji montażu instalacji fotowoltaicznej. Wnioski o dotację należy złożyć do 31 marca 2020 r.

Informacje o dotacji na instalacje fotowoltaiczne ze środków m.st. Warszawy

 • Wnioski można składać do 31.03.2020

 • Można otrzymać do 15 000 zł

 • Instalacje wykonywane od kwietnia do końca listopada 2020, decyduje kolejność złożenia wniosków

Koszty instalacji

 • Dzięki dotacji oraz uldze termomodernizacyjnej okres zwrotu z inwestycji jest na poziomie 5-6 lat,

 • Po tym okresie dobrze dobrana instalacja w większości pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną naszego gospodarstwa domowego, płacimy bardzo małe rachunki,

 • Koszty przedstawiają się na poziomie 4200 zł – 6200 zł brutto za kWp (mocy paneli w punkcie MPP)


  Uwzględniając 30% dotacji mamy

  koszty instalacji na poziomie 2940 zł – 4340 zł za kWp

Uwzględniając możliwość odliczenia kosztów instalacji fotowoltaicznej od rocznego dochodu

(tzw. ulga trmomodernizacyjna - 17% odliczenie od dochodu)

koszty instalacji na poziomie 2440 zł – 3602 zł za kWp


cena przykładowej instalacji 5kWp po odliczeniach

na poziomie 12201 zł – 18011 zł


  okres zwrotu inwestycji na poziomie 5-6 lat


  Produkcja energii elektrycznej na poziomie

  1000 kWh/rok z 1kWp mocy paneli


Odbiór nadwyżek na poziomie

80%

W przybliżeniu nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowane w lato odbieramy w zimę w 80%.


Procedura uzyskania dotacji i realizacji inwestycji (w skrócie)

 • Do 31.03.2020:

  Przygotowany przez nas Wniosek złożony w Biurze Ochrony Środowiska (BOŚ),

 • Od 31.04.2020:

  Umowa z BOŚ na dotację (gwarancja otrzymania dotacji),

 • Niezwłocznie po podpisaniu umowy z BOŚ:

  • Umowa z nami na wykonanie instalacji,

  • Realizacja przez nas instalacji,

 • Maks. do 30.11.2020

  Złożenie dokumentów w BOŚ przygotowanych przez nas do rozliczenia dotacji,

  klient płaci:

  •  
   • 30% przed wykonaniem instalacji

   • 40% kwoty po wykonaniu instalacji,

   • 30% po otrzymaniu przelewu dotacji z BOŚ,

 • Złożenie dokumentów przygotowanych przez nas u dostawcy prądu na podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

 Kierowanie zgłoszeń do:

Jarosław Piotrowski

tel.: +48 665 800 835

Email: jaroslaw.piotrowski@solarinstalator.pl


Poniżej link do szczegółowych informacji (jest tam wzór formularza wniosku o dotację oraz kolejność czynności przy ubieganiu się o dotację):